img

Deep Tech Solutions

บริการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมให้แก่ธุรกิจส่งมอบคุณค่าสินค้าและบริการแก่ลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI) และ Internet of Thing (IoT).

เริ่มเลย.

Technology Inside

AIoT

เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับโครงสร้างพื้นฐาน Internet of Things (IoT) เพื่อให้การดำเนินงาน IoT มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร และปรับปรุงการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์

NoSql

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้โดย key–value pair, wide column, กราฟ, หรือเอกสาร


- รองรับงานที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง
- รองรับการกระจายข้อมูล และ ทำงานตลอดเวลา
- รองรับจัดการข้อมูลแบบเรียวไทม์ และ ทำงานโดยอัตโนมัติ
Concept Map

เป็นกระบวนการทางธุรกิจระหว่างบุคคล ขั้นตอนการทำงาน และ AI ในลักษณะเดียวกับที่มองเห็นภาพรวม และปรับเปลี่ยนขั้นตอนได้


- การวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT).
- ลดกระบวนการทำงาน และ ปรัปเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้.
- ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า.
img

Most Exciting Features Of Smart Cars

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับรถของคุณ

ข้อมูลเครื่องยนต์
เชื่อมโยงเครือข่าย
ปัญญาประดิษฐ์
GPS ติดตาม
ใช้งานผ่านมือถือ
อุปกรณ์เสริม
World continents

It is a long distracted.

It is a long distracted.

It is a long distracted.

It is a long distracted.

It is a long distracted.

It is a long distracted.

It is a long distracted.

blogimage1

Business Services

การทำงานร่วมกัน, AI และ IoT, ความปลอดภัยและการวิเคราะห์ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยพื้นฐานในการเปิดโอกาสใหม่ ตลาด และการเติบโต ของทุกธุรกิจกำลังกลายเป็นธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริการ

องค์กรต้องการบริการที่ยืดหยุ่น ประสบการณ์ผู้ใช้ มีประสิทธิภาพในด้านบริหารต้นทุนและความเสี่ยง และรองรับอนาคต เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณตรงกับความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต

 • บริหารงานยานพาหนะ
 • บริหารการขนส่ง
 • บริหารลูกค้าและคู่ค้า
 • บริหารทรัพยากร
 • บริหารองค์ความรู้
 • พัฒนานวัตกรรม
blogimage1

Vehicle Management

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบริหารยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • จัดสรรและจอง
 • เส้นทางและติดตาม
 • พลังงานและค่าใช้จ่าย
 • ดูแลบำรุงรักษา
 • ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
 • ช่วยวิเคราะห์และปรับปรุง
blogimage1

Customer & Supplier

การจัดหาโซลูชันการให้บริการ ผสมผสานกับลักษณะการใช้งาน และรูปแบบที่ยืดหยุ่น เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนและสอดคล้องกันในช่องทางของคุณ ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

 • Digitizing customer journeys
 • Digital Marketing
 • Visual Reviews
 • Social Sharing
 • Insurance
 • Garage

Services

สินค้า

ระบบบริหารช้อมูลและติดตามอัจฉริยะ GPS

Neo

 • ติดตามแบบเรียวไทม์
 • บริหารงานยานพาหนะ
 • บริหารกลุ่มผู้ใช้
 • ตั้งเงื่อนไขแจ้งเตือน
 • รองรับมือถือและเว็บ
 • บันทีกข้อมูลตรวจสอบ

Usher

 • รวมทุกอย่างของ Neo
 • เชื่อมโยงกับ ECU
 • แชร์ Wifi
 • ควบคุมระยะไกล
 • รองรับ Ble
 • พลังงาน และ รถไฟฟ้า

Customizable

 • ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • รองรับ Cloud / Edge
 • วิเคาระห์ด้วย AI
 • อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
 • ส่งข้อมูลภาพและเสียง
 • ติตต่อ 2 ทาง